Ellen Marie Blakstad Paus9156 3.jpg

EM Blakstad Paus

EM Blakstad Paus benytter ofte fragmenter av tekst i sine arbeider. Hennes arbeider kretser ofte rundt tema kommunikasjon og identitet, hvor spor etter hånden gjentar seg som et sentralt element. Hun arbeider primært som grafiker, med kobber og papir som hovedmaterialer.

Ved et veiskille i livet gikk Blakstad Paus i gang med en ny utdannelse. Hun er utdannet ved Asker Kunstfagskole og Kunsthøgskolen i Oslo, og har sitt verksted i Bærum.

Kontakt  →


Foto: CW foto